Innoverend team van specialisten

Op De Toermalijn werken tien leerkrachten (vijf mannen en vijf vrouwen), een Intern Begeleider en een directeur. De Intern Begeleider coördineert de zorg voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeftes. Maar zij coördineert ook de toetsen die afgenomen moeten worden en analyseert samen met de leerkracht de toetsresultaten.

 

Plusklas
Een van de leerkrachten werkt in onze Plusklas. Hier krijgen leerlingen die wat meer aankunnen extra uitdagende stof aangeboden. Bovendien is hier plaats voor leerlingen die juist wat meer of juist een andere uitleg of aanpak nodig hebben.

 

Innoveren
Een van onze leerkrachten volgt de post-HBO-opleiding Wetenschap en Techniek/Ontwerpend en onderzoekend leren. Samen met de andere collega’s maakt hij  onze school klaar voor de toekomst. Een toekomst waar naast de basisvaardigheden een meer onderzoekende houding van mensen wordt verwacht. Ook het coöperatief leren en mediawijsheid (hoe ga je om met social media) gaat hier een plaats krijgen.

 

Specialisten
Onze school kent een aantal leerkrachten met een gespecialiseerde opleiding, zoals een Specialist Gedrag, een specialist met de Master Educational Needs en een specialist op het gebied van Rekenen & Wiskunde. Daarnaast kent De Toermalijn enkele leerkrachten met een Dalton-specialistische achtergrond.

 

Directeur
Onze directeur is ook directeur op een van de andere scholen binnen de Stichting OP KOP. Hij is daarom niet altijd aanwezig. Als hij er niet is, worden zijn taken waargenomen door de Intern Begeleider of een van de andere leerkrachten.

Groep(en             Leerkracht                        Aanwezigheid
1/2                       Janou Borneman                ma,  di, wo
                            Annemarie Borst                do, vr
3                          Jeroen Palsma
4                          Adelien Vaessen                 ma, di, do, vr
                            Minze Boltje                       wo
5                          Minze Boltje                       ma, di, 
                            Erna de Roo                       wo, do, vr
6/7                       Peter van Dalfsen               ma, di, wo, vr
                            Minze Boltje                       do
8                          Hilco de Graaf                    ma t/m vr
                                                 
                                         
Plusklas                Dorine Zwaneveld               do-mi
ICT                       Hilco de Graaf
                            Jeroen Palsma
Techniek- coord.    Peter van Dalfsen
IB                         Dorine Zwaneveld
Adj.directeur          Dorine Zwaneveld
directeur                Henk Kok