Passend onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in werking. Doel van deze wet is kinderen zolang mogelijk op een basisschool in de buurt te houden. Er wordt in dit verband ook wel gesproken over thuisnabij-onderwijs.

 

School in de buurt
OBS De Toermalijn geeft met veel plezier uitvoering aan deze wet. Ook wij vinden dat kinderen zolang mogelijk op een school in de buurt moeten kunnen blijven. De Toermalijn heeft de afgelopen jaren slechts in een enkel geval leerlingen naar een school voor Speciaal (basis-)onderwijs verwezen.

 

Specialisten
Dit komt mede doordat onze school veel specialisten kent. Zo hebben wij in ons team een gedragsspecialist, een rekenspecialist, een collega met de opleiding Educational Needs, leerkrachten met ervaring met anderstalige leerlingen, een specialist Hoogbegaafdheid, enz. Daarom kunnen wij aan veel onderwijsbehoeften van onze leerlingen tegemoet komen. Wanneer dit onverhoopt niet lukt, dan kunnen wij een beroep doen op de Commissie van Arrangeren van ons bestuur. We kunnen dan een verzoek doen voor extra leermiddelen of soms voor extra menskracht in de vorm van een onderwijs-assistent.

 

Meer informatie
Meer informatie kan onze directeur of IB-er geven. Tenslotte verwijzen wij u in dit verband naar ons SchoolOndersteuningsProfiel.