KWTO
De Toermalijn ontving van KWTO een subsidie van € 1000. We hebben dit geld gebruikt om op schoolbezoek te gaan bij een school die al ver gevorderd is in het Ontwerpend en Onderzoekend Leren. Het restant is daarna gebruikt voor een cursus die het hele team heeft gevolgd  en waardoor wij nóg beter in staat zijn om het Ontwerpend en Onderzoekend Leren gestalte te geven. Zie ook onze schoolgids.

Marietje Kessels
In groep 8 wordt meegedaan aan het Marietje Kessels-project. Er worden 12 lessen gegeven door twee deskundigen van de GGD en de eigen leerkracht. Tijdens deze lessen wordt gewerkt aan de weerbaarheid van onze leerlingen. De betreffende ouders worden in een aparte bijeenkomst nader over dit project geïnformeerd.
Indien leerlingen baat hebben bij extra training op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling, dan bestaat er de mogelijkheid dat zij op individuele basis meedoen aan de zgn. SOVA-training. Deze training wordt in ons schoolgebouw verzorgd door de GGD.
De kosten van het Marietje Kesselsproject worden vergoed door de gemeente. De kosten van de SOVA-training worden ook vergoed door de gemeente waarbij echter wél een ouderbijdrage wordt gevraagd.

Technieklessen
De Toermalijn wil een zo breed mogelijk aanbod verzorgen. Daarom wordt ook veel waarde gehecht aan Techniek. Onze school heeft daartoe een speciale techniek-leerlijn. Op de vrijdagmiddag, als onderdeel van de atelier-uren, krijgen de kinderen les aan de hand van onze TechniekTorens. Ook de andere groepen maken hiervan gebruik. Tal van onderdelen van de techniek komen aan bod, zoals het zelf maken van tandpasta, eenvoudige elektrische schakelingen, bouwtechnieken, enz. enz. 
Eenmaal per jaar houden we een Trots-op-Techniek Dag. Gedurende de hele dag werken alle groepen aan onderwerpen die techniek-gerelateerd zijn. Ouders en andere belangstellenden krijgen een uitnodiging om op school te komen kijken.

Kanjertraining
De Toermalijn biedt haar leerlingen gratis en onder schooltijd in alle groepen  de zgn. “Kanjertraining” aan. De meeste leerkrachten zijn speciaal opgeleid om deze Kanjertraining te verzorgen. 
Het doel van de Kanjertraining is kinderen leren om op een goede manier om te gaan met zichzelf en met een ander, dit als belangrijke voorwaarde voor geluk in het leven! 
In plm. 10 lessen leren de kinderen:
- zichzelf voorstellen
- positief over zichzelf denken 
- dat er mensen zijn die van hun houden
- dat niet iedereen een vriend(in) is van hun, en dat dat ook zo hoort
- dat zij zich kunnen voornemen te luisteren naar kritiek
- dat zij zich kunnen voornemen in vervelende situaties te vertellen wat hun dwars zit en hoe dat kan veranderen
- dat zij de schouders kunnen ophalen als iemand met opzet blijft pesten en dat zij dan kunnen denken: die is niet wijzer, daar heb je weer zo’n pestkop
- dat zij maatregelen kunnen nemen als zij worden lastig gevallen: “dan ga ik het nooit alleen oplossen. Ik zoek steun, bij vrienden, mijn ouders of een leerkracht”.