Wat heeft De Toermalijn te bieden?

Openbare Basisschool De Toermalijn is een school waar veel aandacht is voor de basisvaardigheden taal, (begrijpend-) lezen en rekenen. Onze leerlingen halen doorgaans heel goede resultaten, meestal hoger dan de gemiddelde Nederlandse school. Onlangs werd De Toermalijn genomineerd voor het predikaat 'Excellente School'.

Emotioneel klimaat
Onze school hecht veel waarde aan een goed en veilig sociaal emotioneel klimaat. Dit blijkt uit de vragenlijsten die we jaarlijks afnemen bij leerlingen, hun ouders en onze leerkrachten. We gebruiken hiertoe de zogenaamde Kanjermethode. In groep 8 doen onze bijna-schoolverlaters mee aan het Marietje Kesselsproject. We verhogen hiermee de weerbaarheid van onze leerlingen. Immers, na de zomervakantie maken zij de overstap van het kleine en overzichtelijke Hasselt naar (meestal) de Zwolse scholen voor Voortgezet Onderwijs.

Engelse les
Op De Toermalijn geven we Engels in de groepen 1 tot en met 8. De leerkrachten volgen hiervoor nascholingscursussen en gingen op studiereis naar Engeland. Dit schooljaar hopen wij het predikaat Early Bird-school te krijgen.

Plusklas
Onze school kent ook een Plusklas. Hier bieden we kinderen die wat meer aan kunnen extra stof. Het gaat niet om meer van het zelfde, maar speciale leerstof die een meer onderzoekende leerhouding van deze leerlingen vereist. Kinderen zitten enkele uren per week in deze Plusklas. In deze klas is ook plaats voor leerlingen die juist wat extra hulp kunnen gebruiken. Na deze extra hulp gaan ook zij weer terug naar hun eigen klas.

 

Openbare Basisschool De Toermalijn: Een school met leerlingen die net zo uniek zijn als de edelsteen. Uniek in hun verschijningsvorm, uniek in hun talenten. Wij ontdekken en ontwikkelen deze talenten.