Als u wilt kennismaken met onze school dan willen we u graag voldoende tijd en aandacht geven. We vinden het fijn als u belt voor een afspraak.
Ons telefoonnummer is: 038-4773135.
Ook kunt u voor contact gebruikmaken van het contactformulier op de website.
Wanneer uw zoon of dochter drie jaar oud is kunt u haar/hem bij onze school aanmelden. U wordt samen met uw kind uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de directeur en u krijgt een rondleiding door school.
Kinderen die van een andere basisschool op onze school komen door bv. verhuizing, zijn ook van harte welkom. Wel wordt altijd contact opgenomen met de school van herkomst.