Stichting Ouderraad OBS De Toermalijn heeft drie belangrijke doelen:
- de belangenbehartiging van ouders en kinderen die de school bezoeken
- het ondersteunen van het team van leerkrachten bij het organiseren van 
  binnen- en buitenschoolse activiteiten
- het beheren van het schoolfonds

Samenstelling>>

Vrijwillige ouderbijdrage
De benodigde gelden om de verschillende feesten te betalen, zoals Sinterklaas en Kerstfeest, de afscheidsavond voor gr. 8, enz., worden geïnd middels de vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte van het bedrag wordt bepaald door de Medezeggenschapsraad  De vrijwillige ouderbijdrage wordt geïnd door de penningmeester van de Ouderraad nadat de ouders de ‘overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage’ hebben ingevuld.