Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad participeren alle scholen die vallen onder ons bestuur. De GMR adviseert en stemt al dan niet in met voorstellen van het bestuur. Overigens: Niet iedere school is vertegenwoordigd in de GMR, er wordt indien mogelijk en zonodig gewerkt met kiesgroepen.