Ieder schooljaar kiezen de leerlingen uit hun eigen midden(groep 5 t/m 8) een leerlingenraad. Hieronder volgt de samenstelling van de leerlingenraad 2016-2017.

 

Tjarda v.d Poll (groep 8)

Rhianne Westerhof (groep 6)

Lis Binnendijk (groep 7)

Marlon Schuitemaker (groep 7)

Linn Hallaq (groep 6)

Luuk v.d Veen (groep 6)De leerlingenraad vergadert enkele keren per jaar en heeft de beschikking over een eigen budget (opbrengst Jantje Beton). Coördinator is Minze Boltje.